فولاد گرمگار 1.2344 یکی از پرکاربردترین فولادهای ابزاری گرمکار است که با نام x40crmov5-11 نیز خوانده میشود